HISTORIE OBCE KŘENICE 2/2


Historie obce Křenice:

Nejznámějším rodákem vesnice byl Josef Hlávka, legionář, který padl v první světové válce. Tomuto muži byla roku 1935 odhalena pamětní deska na jeho rodném stavení. Dům však dnes již neexistuje, neboť musel ustoupit stavbě komplexu tehdejšího JZD.

V budově bývalé školy se nachází obecní úřad i místní knihovna. Na vsi je hostinec a také obchod se smíšeným zbožím. Z další občanské vybavenosti lze jmenovat fotbalové hřiště, hasičskou zbrojnici a autobusovou zastávku. Na území obce se nachází také řada soukromých rekreačních objektů.

V Křenicích působí fotbalový oddíl TJ Sokol Křenice, který pravidelně nastupuje k zápasům 4. třídy. S tímto oddílem souvisí každoročně se opakující akce – fotbalový turnaj Memoriál Josefa Voráčka, jenž se odehrává vždy začátkem července. Dalším kulturním hybatelem v obci je místní sdružení dobrovolných hasičů, které pravidelně pořádá například hasičský bál. Tradicí se stalo také stavění máje a pořádání dětského dne, obojí pod patronací místního obecního úřadu.

Dominantou obce Přetín je kaple zasvěcená sv. Václavovi, přestavěná do dnešní podoby ve 20. století. Na návsi je též pomník padlým hrdinům v první světové válce. Taktéž architektonicky cenný je částečně roubený obytný dům čp. 5, vystavěný závěrem druhé poloviny 18. století.

Obec Kámen lemuje vzrostlá lipová alej, v které je zasazena malá kaplička. Skrze obce prochází dvě cykloturistické stezky. V širším okolí lze nalézt celou řadu kulturních a přírodních památek.