VYHLÁŠKY OBCE KŘENICE


Všechny vyhlášky obce Křenice:

Daň z nemovitých věcí na rok 2021

Datum zveřejnění: 2021-04-23 | Detail vyhlášky

Opatření obecné povahy - Lesy

Datum zveřejnění: 2020-07-29 | Detail vyhlášky

Dražební vyhláška na nemovité věci v k.ú. Přetín

Datum zveřejnění: 2020-07-27 | Detail vyhlášky

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí za rok 2020

Datum zveřejnění: 2020-04-29 | Detail vyhlášky

Opatření obecné povahy - kůrovec

Datum zveřejnění: 2020-04-06 | Detail vyhlášky

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Datum zveřejnění: 2020-02-07 | Detail vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - místní poplatek - komunální odpad od 1.1.2019

Datum zveřejnění: 2019-12-30 | Detail vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - místní poplatek ze psů od 1.1.2020

Datum zveřejnění: 2019-12-30 | Detail vyhlášky

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy

Datum zveřejnění: 2019-12-10 | Detail vyhlášky

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - značení při závodě rallye

Datum zveřejnění: 2019-09-02 | Detail vyhlášky

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy

Datum zveřejnění: 2019-08-30 | Detail vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

Datum zveřejnění: 2019-06-04 | Detail vyhlášky

Veřejná vyhláška FU

Datum zveřejnění: 2019-04-26 | Detail vyhlášky

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy

Datum zveřejnění: 2019-04-03 | Detail vyhlášky

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Datum zveřejnění: 2018-09-25 | Detail vyhlášky

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné uzavírky silnice v Kolovči.

Datum zveřejnění: 2018-08-24 | Detail vyhlášky

Veřejná vyhláška - Aktualizace č.4 ZÚR PK

Datum zveřejnění: 2018-02-06 | Detail vyhlášky

Návrh opatření obecné povahy - lesy

Datum zveřejnění: 2017-09-15 | Detail vyhlášky

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.

Datum zveřejnění: 2017-06-02 | Detail vyhlášky

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Datum zveřejnění: 2017-05-12 | Detail vyhlášky

Daň z nemovitých věcí na rok 2017

Datum zveřejnění: 2017-05-03 | Detail vyhlášky

Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území

Datum zveřejnění: 2016-08-08 | Detail vyhlášky

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy

Datum zveřejnění: 2016-06-17 | Detail vyhlášky

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Labe, Dunaj, Odra (více v sekci Úřední deska)

Datum zveřejnění: 2016-01-19 | Detail vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2015

Datum zveřejnění: 2015-12-22 | Detail vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Datum zveřejnění: 2015-11-24 | Detail vyhlášky

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2015 do dne 01.06.2015 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj...

Datum zveřejnění: 2015-04-28 | Detail vyhlášky

Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

Datum zveřejnění: 2015-04-14 | Detail vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Datum zveřejnění: 2012-12-18 | Detail vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Křenice č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Křenice

Datum zveřejnění: 2012-12-18 | Detail vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích

Datum zveřejnění: 2012-12-18 | Detail vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Křenice 4/2007 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Datum zveřejnění: 2010-04-29 | Detail vyhlášky