KE STAŽENÍ


Zde můžete stahovat soubory ve formátu .zip a pdf:

Křenický zpravodaj

Datum zveřejnění: 2017-09-20 | Detail souboru ke stažení

Fotografie - Křenice 2013

Datum zveřejnění: 2013-12-06 | Detail souboru ke stažení

Historie obce na PDF

Datum zveřejnění: 2010-04-28 | Detail souboru ke stažení

Obecně závazná vyhláška obce Křenice 4/2007

Datum zveřejnění: 2010-04-28 | Detail souboru ke stažení

Směrnice k finanční kontrole

Datum zveřejnění: 2010-04-28 | Detail souboru ke stažení

Organizační řád

Datum zveřejnění: 2010-04-28 | Detail souboru ke stažení

Směrnice k vedení pokladny

Datum zveřejnění: 2010-04-28 | Detail souboru ke stažení

Směrnice k finanční kontrole

Datum zveřejnění: 2010-04-28 | Detail souboru ke stažení

Směrnice upravující oběh účetních dokladů

Datum zveřejnění: 2010-04-28 | Detail souboru ke stažení

Smlouvy o hmotné odpovědnosti

Datum zveřejnění: 2010-04-28 | Detail souboru ke stažení

Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad

Datum zveřejnění: 2010-04-28 | Detail souboru ke stažení

Harmonogram účetních závěrek v průběhu účetního období, roční úč. uzávěrky a závěrky

Datum zveřejnění: 2010-04-28 | Detail souboru ke stažení

Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků

Datum zveřejnění: 2010-04-28 | Detail souboru ke stažení

Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence

Datum zveřejnění: 2010-04-28 | Detail souboru ke stažení

Aktuální účtový rozvrh vč. číselníků, dokladů a používaných symbolů, analytik úč. knihy a forma jejich vedení

Datum zveřejnění: 2010-04-28 | Detail souboru ke stažení